Tag Archives: kiểm tra

Hướng dẫn cách để kiểm tra, check độ chai Pin của iPhone

Cách chặn cuộc gọi và tin nhắn ngoài danh bạ trên iPhone Thông thường, sau một thời gian sử dụng, Pin của iPhone sẽ dần bị chai đi. Đã bao giờ các bạn thắc mắc rằng pin trên iPhone của mình chai đến cỡ nào hay chưa ? Hay có khi nào bạn đi mua iPhone cũ mà cảm thấy lo lắng về pin của iPhone đó