Tag Archives: tật cận thị

Báo động trẻ bị cận thị và cong vẹo cột sống ngày càng tăng mạnh

Ngày nay, tỉ lệ học sinh bị cận thị và cong vẹo cột sống tăng lên đáng kể, đây đang là một thực trạng đáng lo và cần có sự phòng ngừa sớm để hạn chế.  Khi trẻ bị cận thị hay cong vẹo cột sống thì khả năng phục hồi khó, việc điều trị cần