Tag Archives: tiên hiệp

Ý chí sắt đá trong Thế Giới Tu Chân

Thế Giới Tu Chân Trong tất cả những đề tài trong kho tàng truyện tiên hiệp, thì tu hành là một luồng gió mới mà tác giả Phương Tưởng muốn gởi đến người đọc thông qua Thế Giới Tu Chân. Đây cũng là một trong những tựa truyện tiên hiệp được tìm kiếm nhiều nhất trên trang đọc truyện