Tag Archives: tố chất nhà lãnh đạo cần có

Tố chất tạo nên một nhà lãnh đạo trẻ

Để trở thành người lãnh đạo không dễ dàng chút nào, đặc biệt khi còn trẻ. Người lãnh đạo đòi hỏi rất nhiều tố chất, trong đó không chỉ là kinh nghiệm, kiến thức mà còn là người có kỹ các kỹ năng, tố chất cơ bản dưới đây. Các các kỹ năng, tố chất